Hypotheekrente aftrek blijft

Het goede nieuws uit de Miljoenennota 2011 is dat in alle bezuinigingen die het Kabinet zoekt de huidige aftrek van hypotheekrente ongewijzigd blijft. Dat is belangrijk. Nog altijd zit de markt op slot. De tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting heeft niet de stimulans gegeven waarop algemeen gehoopt werd. Nieuwe discussies over de aftrek van de hypotheekrente had de markt alleen maar verder kunnen schaden. Het daarom verheugend dat dit Kabinet zich nu op dit punt houdt aan het regeerakkoord.