Inleg spaarloonregeling eindigt

De miljoenennota bevestigt dat met ingang van 1 januari 2012 nieuwe inleg op bestaande spaarloonregelingen niet meer mogelijk is. Veel levensverzekeringen, ook die zijn afgesloten in combinatie met een hypothecair krediet, worden gefinancierd uit de inleg op spaarloonregelingen. Op grond van de wet (Wft) zijn financiële dienstverleners hun klanten verplicht te informeren over wezenlijke wijzigingen in wet- en regelgeving voor zover deze bij het afsluiten van het financieel product belangrijk waren in de besluitvorming van de klant om het betreffende product te aan te schaffen. Heeft u een financieel product dat u betaald met uw spaarloon geld of waarvoor u uw spaarloon geld deblokkerd? Vraag uw financieel adviseur dus om advies. Wanneer hierover geen afspraken gemaakt zijn in het verleden, mag u van hem of haar verwachten dat dit advies gratis is.