Daling in tarieven hypotheekadvies

De tarieven voor hypotheekadvies dalen het eerste kwartaal van 2013 licht en de verwachting is dat die dalende trend zal doorzetten. Wel blijken de verschillen in tarieven groot: zowel tussen verschillende soorten aanbieders (banken, ketens en formules, en zelfstandig intermediairs) als tussen onafhankelijke adviseurs onderling (bandbreedte van €1.250 tot €4.000). Hoewel nieuwe adviesmodellen in opkomst zijn, voert persoonlijk advies in de praktijk nog verreweg de boventoon. Onderzoek van IG&H Consulting & Interim naar de ontwikkeling van adviestarieven en -modellen in de hypotheekmarkt toont dit aan.

Laagste kosten bij banken
Sinds de invoering van het provisieverbod worden de kosten voor hypotheekadvies direct bij de klant in rekening gebracht. Die kosten zijn ten opzichte van de vroegere provisiebetaling al gehalveerd en de afname zet nog verder door. De daling is met name op het conto van de banken te schrijven. Bancair advies is een gebonden advies, wat minder complex (en dus goedkoper) is dan onafhankelijk advies, waar producten van verschillende aanbieders worden vergeleken. Omdat banken hun verdiensten vooral uit de producten halen, willen zij de kosten voor advies zo laag mogelijk houden, bijvoorbeeld door consumenten een deel van het werk zelf te laten doen en nieuwe, alternatieve adviesmodellen aan te bieden. Nu al zijn banken, uitgaande van volledig advies, gemiddeld 25% goedkoper dan hypotheekketens en 16% goedkoper dan zelfstandig financieel adviseurs.

Weinig tot geen tariefdaling bij overige partijen
Voor hypotheekketens en zelfstandig adviseurs is advisering juist een belangrijk onderscheidend element en inkomstenbron: zij hebben hun tarieven niet (ketens) of slechts weinig (intermediair) verlaagd ten opzichte van vorig jaar. De tarieven van ketens en formules liggen dicht bij elkaar, terwijl de tarieven van zelfstandig intermediairs sterk uiteenlopen. Voor consumenten loont het om te onderzoeken welke ‘waar’ zij bij verschillende aanbieders voor hun geld krijgen en om te informeren naar verschillende betalingsvormen (totaaltarief, uurtarief, prijs per fase) en diensten.

Corrigerende werking leidt tot bijstelling van tarieven
Om de klant te begeleiden in zijn keuze voor de best passende hypotheek, hanteren ketens en onafhankelijk intermediair bij voorkeur een totaaltarief. Ongeveer een derde van de zelfstandig adviseurs rekent aparte prijzen voor advies en bemiddeling. De meeste adviseurs rekenen lagere kosten als de consument niet tot bemiddeling overgaat. Zelfwerkzaamheid van consumenten wordt beperkt gestimuleerd; en ook digitaal en cross-channel advies worden nog mondjesmaat aangeboden. Terwijl eerder onderzoek heeft uitgewezen dat consumenten graag bereid zijn meer zelf te doen als dat de kosten drukt.

Uit datzelfde onderzoek bleek dat een deel van de consumenten bereid is zo’n 10 tot 20% extra te betalen voor onafhankelijk advies. Op dit moment liggen de tarieven van banken al ruim onder die van hypotheekketens en zelfstandig adviseurs. De verwachting is dat op termijn een corrigerende werking zal optreden die ketens en adviseurs zal dwingen hun tarieven te verlagen en/of hun adviesmodel aan te passen.

Bron: Website IG&H