Disclaimer

De Financiële Huisarts besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Mocht dit het geval zijn, dan aanvaardt De Financiële Huisarts geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.

Ook kan De Financiële Huisarts geen aansprakelijkheid aanvaarden voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertragingen in de informatieverstrekking middels de website van De Financiële Huisarts of anderszins langs elektronische weg.

De Financiële Huisarts kan niet garanderen dat de op de site vermelde hyperlinks nog juist zullen zijn wanneer u deze bekijkt. De Financiële Huisarts aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar via een hyperlink of anderszins wordt verwezen. De Financiële Huisarts garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Daarom kan De Financiële Huisarts geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Op overeenkomsten met De Financiële Huisarts zijn de bepalingen van de algemene voorwaarden van ProPar Financiële Diensten van toepassing. Deze algemene voorwaarden kunt u desgewenst opvragen bij De Financiële Huisarts. Voor de exacte omschrijving van de dekkingen van de op de website genoemde financiële producten verwijzen wij naar de van toepassing zijnde voorwaarden van de leverancier van betreffende product.