SEH voorziet rolwisseling van hypotheekadviseur naar financiele huisarts

Stichting Erkend Hypotheekaviseur (SEH) voorziet rolwisseling van hypotheekadviseur naar financiele huisarts


“Mag ik even met u praten?” Van hypotheekadviseur naar financieel huisarts.

Zo kopt de informatiepagina over het 9e SEH congres dat het platform voor hypotheekaviseurs verzorgt op 23 mei aanstaande.

Door de nieuwe fiscale wetgeving, het provisieverbod en de economisch slechtere tijden is de adviesvraag van u én het adviesgesprek met u enorm veranderd. Een verbreding van het vakgebied zal op den duur van groot belang zijn. U verlangt immers als consument dat uw adviseur meedenkt op een breder terrein.

Hij wordt uw financiële huisarts; de vaste vertrouwenspersoon die u over een reeks van jaren helpt op het gebied van financiële vraagstukken. U bent is immers geholpen met een duurzaam en integraal advies dat bij uw situatie past; ook als zaken niet lopen als gepland. Inkomensgroei, werk, de verzorgingsstaat en waardestijging van de woning zijn immers geen vanzelfsprekendheden meer. Deskundig financieel advies is nu belangrijker dan ooit!

Over die rolwisseling gaan zij tijdens het SEH congres met elkaar praten. Want dit betekent veel voor hen als ondernemer. Kunt zij ook financiele huisarts worden en past dat ook bij hen?