Inloggen

Om te kunnen inloggen heeft u vanzelfsprekend inloggegevens nodig.

Voor de website en het Financiële Forum zijn dit de gegevens waarmee u zich geregistreerd heeft. Bij toelating als deelnemer worden deze inloggegevens geactiveerd. Daarmee kunt u dus op de speciale deelnemerspagina’s en op Het Financiële Forum.

Daarnaast heeft u voor de adviseer-uzelf-software per e-mail aparte inloggegevens ontvangen na goedkeuring van uw registratie. (Dan bent u dus al deelnemer van de website en het forum.)

De inloggegevens voor de adviseer-uzelf-software verschillen dus van de inloggegevens van deze website en Het Financiële Forum.

Inloggen adviseer-uzelf-software

Inloggen website en forum